Bokningsvillkor

1. Legitimation måste visas vid upphämtning av cykeln. Låntagaren ska vara över 18 år.

2. Cykeln lånas ut för 13 dagar, hämtning och återlämning sker enligt bokning eller enligt överenskommelse med cykelbutiken som sköter utlåningen.

3. Cykeln ska lånas ut i gott skick. Cykeln besiktigas tillsammans med låntagaren och cykelbutikens personal och en checklista upprättas. Genom att underteckna detta avtal intygar låntagaren och butiken att denne erhållit lånad cykel i gott skick och att checklista stämmer.

4. Alla cyklar är försedda med ett (vikbara, gravelbike) eller två (el, el-last) lås, cykeln ska alltid låsas och låsas fast i ett fast föremål vid parkering. Elcykelns batteri ska förvaras inomhus under natten och tas med när cykeln parkeras.

5. Låntagaren ansvarar för skador som uppkommer under låneperioden. Kostnader (reparations- och materialkostnader) och betalning bestäms enligt överenskommelse mellan låntagaren och cykelbutiken.

6. Låntagaren ersätter cykeln och övrig utrustning om den skulle bli stulen under uthyrningstiden och ersätter det till det fulla värdet. Vi rekommenderar att deltagaren undersöker sin hemförsäkring.

7. Låntagaren ska förvalta cykeln och övrig utrustning väl och följa instruktioner.

8. All cykling sker på egen risk och varken Växjö kommun eller cykelbutiken är ansvariga för eventuella skador eller kostnader som uppkommer hos låntagaren i samband med cyklingen.

9. Vid avbokning följer man instruktioner enligt orderbekräftelsen. Låneavgiften återbetalas förutom 100 kr fram till 48 h innan låneperioden startar. Vid avbokning senare än 48 timmar debiteras hela låneavgiften.

10. Låntagaren förbinder sig att delta i två utvärderingar (webbaserad enkät) efter låneperioden.

11. För överskriden hyrestid utan besked eller överenskommelse med cykelbutiken som sköter utlåning av cykeln, debiteras en förseningsavgift med 300 SEK per dag som betalas till cykelbutiken.

Powered by