Integritetspolicy

I denna policy beskrivs hur Rentbike behandlar personuppgifter. Syftet med policyn är att ge dig inblick i hur och vilka personuppgifter som samlas in när du använder cykelbiblioteket och vad vi gör med dem. 

Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi behandlar dina personuppgifter när du genomför en bokning på sidan eller fyller i dina kontaktuppgifter i vårt kontaktformulär.

 • Namn
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

Varför behandlas dessa uppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Bokningar - För att slutföra och hantera din bokning.
 • Kundservice/Support - För att kunna ge dig service om du exempelvis kontaktar oss med frågor/synpunkter.

Vem/vilka delar vi uppgifterna med?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av Rentbike administrativa personal, projektansvariga samt utlämningsplats, ingen annan tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den. Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Rentbikekommer att behandla personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in och i enlighet med en gallringspolicy. Därefter kommer uppgifterna att tas bort om det inte förhindras av annan lagstiftning, till exempel bokföringslagen.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig.

 • Begära ett registerutdrag över de uppgifter som finns lagrade om dig
 • Korrigera felaktig eller ofullständig information
 • Begränsa behandling av personuppgifter till dess att de blivit ändrade
 • Portera personuppgifter
 • Bli glömd (radering kan dock ej ske om avtalet inte längre går att fullgöra, eller om lag säger annat)
 • Återkalla samtycke, lämna klagomål till Datainspektionen samt neka rätten till direktmarknadsföring

Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, e-post, telefonnummer, postadress, och organisationsnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Cookies och liknande tekniker

Vi använder information från webbplatskakor insamlade av oss själva och tredje part för att förbättra webbplatsens upplevelse och säkerheten för produkten. Genom att använda vår hemsida godkänner ni användningen av cookies och liknande tekniker. Om ni vill ta bort dem kan ni hantera detta genom inställningarna i er webbläsare. Observera att utan cookies kan ni inte fullt ut använda alla funktioner på vår webbplats.

Begäran enligt ovan skickas till:

Rentbike
Att: Personuppgiftsbehandling
Hagadalsvägen 10A
352 46 Växjö

Om du vill klaga

Du har vidare rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Kontaktinformation

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss!

Powered by